Zdraví

DLK O/0

DDKA/A

Chrup úplný

Skus nůžkový

Oči čisté